I 1

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

 

1.

Српски језик

Математика

 

Српски језик

Математика

 

Српски језик

 

745 – 830

2.

 Математика

Физичко васпитање

 

Математика

Српски језик

 Математика

835 – 920

3.

 Физичко васпитање

Енглески језик

 Веронаука

Физичко васпитање

 

Музичка култура

940 – 1025

4.

Свет око нас

 

 

Српски језик

Свет око нас

 

Енглески језик

ЧОС

1030 – 1115

5.

Пројектна настава

 

Вежбања

Ликовна култура

 

 

Грађанско        васпитање

 

 

Ваннаставне активности

1120-1205

 

Индивидуални разговори са родитељима:  уторак   940 – 1025

 

 

 

I 2

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

 

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

 

Српски језик

 

745 – 830

2.

 

Математика

Физичко васпитање

 

 Математика

Српски

језик

 

Математика

835 – 920

3.

 

Физичко васпитање

Енглески језик

 

Свет око нас

 

Физичко

васпитање

 

Музичка култура

940 – 1025

4.

Свет око нас

 

Српски

језик

 

Ликовна култура

 

Енглески

језик

 

 

Пројектна настава

 

 

1030 – 1115

5.

ЧОС 

Вежбања

 

Веронаука

 

Грађанско 

 васпитање

 

Ваннаставне активности

1120-1205

 

Индивидуални разговори са родитељима:  уторак   940 – 1025